Ürünlerimiz

 
  Döviz Kuru
Anasayfa Şirket Profili Referanslarımız Teknik Servis İletişim
  DANFOSS TR DRIVES SATIŞ PARTNERİ
  DANFOSS TR DRIVES MERKEZ SERVİS PARTNERİ
  DANFOSS AS SOLAR İNVERTER TÜRKİYE TEKNİK SERVİS DİSTRÜBÜTÖRÜ
 

Sürücüm ve Ben

7. VLT5000 HATA KODLARI VE PRATİK ÇÖZÜMLER

 

WARNING 1 UYARI 1

10 V Altında

  Kontrol Kartındaki terminal 50 deki 10 V değeri nominal değerinin altında. 50. terminal bağlantısını çıkartın, çünkü 10 V besleme gerilimi aşırı yüklenmiştir. MAX. 17 mA/min 590 W.
     

WARNING/ALARM 2 UYARI / ALARM 2

Sıfır Hata

  Terminal 60’da algılanan akım sinyali, parametre 315’te tanımlanan minimum akım değerinin %50 sinden daha küçük bir değerde.
     

WARNING/ALARM 3 UYARI / ALARM 3

Motor Yok

  Motor kontrol fonksiyonu (parametre 122) frekans konvertörünün çıkışında motor bağlı olmadığını uyarısını verdi.
     

WARNING/ALARM 4 UYARI / ALARM 4

Besleme Faz Kaybı

  Besleme tarafında faz kaybı var yada besleme gerilimi dengesizliği yok yüksek seviyede. Bu mesaj frekans konvertörünün giriş doğrultucusunda meydana gelen bir hatadan da görülebilir. Frekans konvertörüne gelen besleme geriliminini ve besleme akımını kontrol ediniz.
     

WARNING 5 UYARI 5

DC Bara Gerilimi yüksek

  Ara devre gerilimi, kontrol sisteminin aşırı gerilim limitinden yüksektir. Frekans konvertörü hala aktiftir.
     

WARNING 6 UYARI 6

DC Bara Gerilimi düşük

  Ara devre gerilimi, kontrol sistemi için gerekli olan gerilim aralığının altında. Frekans konvertörü hala aktiftir.
     

WARNING/ALARM 7 UYARI / ALARM 7

DC Bara Gerilimi aşırı yüksek

  Konvertörün DC bara gerilimi, EK teki tabloda belirtilen değeri aştığında, konvertör parametre 410’da girilen zaman sonunda arızaya geçer. Harici frenleme direnci kullanılarak veya parametre 410’da girilen zaman değerini arttırarak bu arızanın önüne geçilir. Frenleme opsiyonu parametre 400 ile aktif kılınır.
     

WARNING/ALARM 8 UYARI / ALARM 8

Düşük Voltaj (DC Bara Düşük Voltaj)

  Eğer DC Bara gerilimi, konvertörün düşük gerilim limitinin altındaysa bu uyarı oluşur. (Ek’teki tabloya bakınız). 24 V güç kaynağı bağlantılarını kontrol ediniz. Eğer 24 V gerilim yok ise cihazın tipine bağımlı olarak bir süre sonra arızaya geçer. Daha sonra ekranda görülen voltaj değeri ile besleme voltajını karşılaştırın. Teknik veriler ile birbirine uyup uymadığını kontrol edin.
     

WARNING/ALARM 9 UYARI / ALARM 9

Invertör Aşırı Yüklendi

  Elektronik termal koruma, uzun süre nominal akımın üzerinde çalışma sonucunda invertörün kendi çıkışlarını kesmesidir. Elektronik termal sayacı, termal invertör koruma değerinin %98’de uyarı sinyali verir, %100’de ise arızaya geçer. İnvertör arızası, termal değer %90’nın altına düşünceye kadar silinemez. Bu alarmı frekans konvertörü % 100’ün üstünde uzun süre aşırı yüklenildiğinde verir.
     

WARNING/ALARM 10 UYARI / ALARM 10

Motorda Aşırı Isınma (Motor Zamanı)

  Motor elektronik termal korumaya göre (ETR) aşırı ısınmış. Sayaç %100’e ulaştığında, alarm veya uyarı vermesini Par. 128’den belirleyebilirsiniz. Bu alarm motorun nominal akımından daha yüksek bir akımla uzun bir süre çalıştığını belirtir. Lütfen Par. 102-106 kontrol ediniz.
     

WARNING/ALARM 11 UYARI / ALARM 11

Motor Termistör

  Termistor veya termistörün bağlantıları kopmuştur. Alarm veya uyarı vermesi için Par. 128’den seçim yapabilirsiniz. Terminal 53 veya 54 (Analog giriş gerilimi) ve terminal 50 (+10 V besleme) arası termistör bağlantılarını kontrol ediniz.
     

WARNING/ALARM 12 UYARI / ALARM 12

Moment Limiti

  Dönme momenti, Par. 221’de belirtilen değerden yüksek (Motor Çalışma) veya Par. 222’de belirtilen değerden yüksek (Rejeneratif Çalışma).
     

WARNING/ALARM 13 UYARI / ALARM 13

Aşırı Akım

  İnvertör pik akımını (%200 akım oranı) aştı. 1-2 sn. Uyarı sinyalinden sonra cihaz alarma geçip trip eder.Bundan sonra VLT frekans konvertörünü kapatın ve motor milini çevirip rahat döndüğünü kontrol edin. Motor gücünün VLT frekans konvertörüne uygun olup olmadığına bakınız. Eğer geliştirilmiş mekanik fren kontrolü seçilmişse, arızayı dışardan sıfırlayabiliriz.
     

ALARM 14

Toprak Hatası

  Çıkış fazından toprağa, motor ile frekans konvertörü arasındaki kabloda ya da motorun kendisinde, kaçak akım vardır. Frekans konvertörünü durdurun ve toprak hatasını giderin.
     

ALARM 15

Switch Mod Arızası (Güç Kaynağı Arızası)

  Kontrol fonksiyonları için kullanılan besleme kaynağı arızası.(Dahili ±15 V besleme). Danfoss yetkililerine başvurunuz.
     

WARNING/ALARM 16 UYARI / ALARM 16

Kısa Devre Akımı

  Motor terminalinde veya motorun kendisinde kısa devre vardır. VLT frekans konvertörü kapatın ve kısa devreyi kaldırın.
     

WARNING/ALARM 17 UYARI / ALARM 17

Standart BUS’ ta zaman aşımı

  VLT frekans konvertörüyle haberleşme gerçekleşmiyor. Sadece Par. 514’ün OFF olan değerleri dışında uyarı verir. Eğer Par. 514 Dur ve Hataya geç (Stop & Trip) seçilmiş ise ilk önce Uyarı verir sonra yavaşlamaya başlar en sonunda ise Alarm verir ve durur. Par. 513 Bus Zamanı Aralığı değerini arttırabilirsiniz.
     

WARNING/ALARM 18 UYARI / ALARM 18

HPFB BUS’ ta zaman aşımı

  VLT frekans konvertörüyle haberleşme gerçekleşmiyor. Sadece Par. 804’ün OFF olan değerleri dışında uyarı verir. Eğer Par. 804 Dur ve Hataya geç (Stop & Trip) seçilmiş ise ilk önce Uyarı verir sonra yavaşlamaya başlar en sonunda ise Alarm verir ve durur. Par. 803 Bus Zamanı Aralığı değerini arttırabilirsiniz.
     

WARNING 19 UYARI 19

Güç Kartındaki EEPROM Hatası

  Güç kartındaki EEPROM’ da hata vardır. VLT frekans konvertörü çalışmaya devam edecek, olası hata bir sonraki cihaz çalıştırmada meydana gelebilir. Lütfen Danfoss ile irtibata geçiniz.
     

WARNING 20 UYARI 20

Kontrol Kartındaki EEPROM Hatası

  Kontrol kartındaki EEPROM hatası vardır. VLT frekans konvertörü çalışmaya devam edecek, olası bir hata bir sonraki cihaz çalıştırmada meydana gelebilir. Lütfen Danfoss ile irtibata geçiniz.
     

ALARM 21

AMA (Otomatik Motor Adaptasyonu) TAMAM

  Otomatik Motor Adaptasyonu tamamlanmıştır. VLT frekans konvertörü çalışmaya hazırdır.
     

ALARM 22

AMA (Otomatik Motor Adaptasyonu) TAMAMLANAMADI

  Otomatik Motor Adaptasyonunda bir hata oluştu. Hata mesajı ekranda görülecektir. Bu hata mesajın arkasında bir kod olacaktır. Bu kodu da Par. 615’te göreceksiniz.
     
Par. 103 – 105 [0]
  Par. 102, 103 veya 105’te yanlış değerler girilmiş. Yanlış değerleri düzeltip Otomatik Motor Tanıma’ya tekrar start veriniz.
     
Par. 105 Düşük [1]
  Motor AMA uygulamak için küçüktür. Eğer AMA aktif ise (Par. 105) motor akım oranı VLT frekans konvertörün çıkış akım oranından %35 daha yüksek olmalıdır.
     
Empedans Uygun Değil [2]
  Sisteme bağlı motor empedansı uygun olmadığı AMA tarafından tespit edilmiştir. Motor problemlidir.
     
Büyük Motor [3]
  AMA uygulamak için bağlı olan motor büyüktür. Par. 102’deki değeri motoru kullanmak için uygun değildir.
     
Küçük Motor [4]
  AMA uygulamak için bağlı olan motor küçüktür. Par. 102’deki değeri motoru kullanmak için uygun değildir.
     
Zaman Aşımı [5]
  Ölçüm esnasındaki gürültüden dolayı AMA fonksiyonu sağlıklı uygulanamaz. AMA’ yı bir kaç kere tekrar edin. AMA çalışmaları sırasında Motor RS stator direncinin değeri ısıdan dolayı artacağı unutulmamalıdır. Buna rağmen, bu değerin değişmesi ölçümler için büyük bir problem teşkil etmez.
     
Kullanıcı Tarafından Durdurma [6]
  AMA kullanıcı tarafından durduruldu.
     
Dahili Hata [7]
  VLT frekans konvertöründe dahili hata meydana geldi. Danfoss yetkililerine başvurunuz.
     
Limit Değer Hatası [8]
  Motor için girilen parametre değerleri, VLT frekans konvertörün çalışabileceği aralığın dışındadır.
     
Motor Dönüşü [9]
  Motor şaftı döner. Yükün motor şaftını döndürmeyeceğinden emin olunuz, daha sonra AMA tekrarlanabilir.
     

WARNING/ALARM 23 UYARI / ALARM 23

Fren Testi sırasında Hata

  Fren testi sadece cihaz çalıştıktan sonra uygulanabilir. Par. 404’te WARNING (Uyarı) seçilmişse, fren testi hata bulduğu zaman Uyarı sinyalini verir. Par. 404’te TRIP (Hata) seçilmişse, fren test hata bulduğu zaman Hata sinyali verir. Fren testi şu nedenlerle başarısızlığa uğrar: Fren direnci takılı değilse veya hatalı takılmış ise; kusurlu fren direnci veya kusurlu fren transistörü. Bir uyarı ya da alarm, fren fonksiyonunun hala aktif olduğu gösterir.
     

WARNING 25 UYARI 25

Frenleme Direnci Hatası

  Çalışma sırasında frenleme dirençleri izlenir, eğer herhangi bir kısa-devre söz konusu olduğunda, frenleme fonksiyonu devreden çıkar ve Uyarı sinyali gelir. Frekans konvertörü frenleme fonksiyonu olmadan da çalışabilir. Frekans konvertörünü kapatın ve frenleme direncini değiştirin.
     

ALARM/WARNING 26 ALARM / UYARI 26

Frenleme Direnci Gücü % 100

  Frenleme direncine aktarılan güç, frenleme direncinin direnç değeri (parametre 401) ve DC Bara geriliminden istifade edilerek, son 120 sn için ortalama değer olarak, yüzde cinsinden hesaplanmaktadır. Frenleme direncine aktarılan güç %100’den fazla ise bu uyarı aktif olur. Eğer parametre 403’te “Trip” – “Arıza” seçili ise frekans konvertörü bu alarmı vererek arızaya geçer.
     

WARNING 27 UYARI 27

Frenleme Transistörü Hatası (Frenleme IGBT’ sinde Hata)

  Çalışma sırasında frenleme transistörleri izlenir, eğer herhangi bir kısa-devre söz konusu olduğunda, frenleme fonksiyonu devreden çıkar ve Uyarı sinyali gelir. Frekans konvertörü frenleme fonksiyonu olmadan da çalışabilir. Fakat frenleme transistörlerinde kısa-devre olduğundan, önemli derecede güç, frenleme direncine (aktif olmasa bile) ile iletilir. Frekans konvertörünü kapayın ve frenleme direncini değiştirin.
     

ALARM 29

Soğutucuda Aşırı Isınma

 

Eğer IP00 veya IP20 koruma sınıflarında soğutucunun sıcaklığı 90° C üzerine çıkarsa cihaz devre dışı kalır. IP54’te ise soğutucu sıcaklığı 80° C üzerine çıktığında cihaz devre dışı kalır. Toleransı ise ±5°C dir. Soğutucunun sıcaklığı 60° C altına inene kadar sıcaklıkla ilgili arızalar resetlenemez. Arızanın sebepleri:

Çevre sıcaklığı yüksektir.
Motor kabloları uzundur.
Yüksek anahtarlama frekansı.

     

ALARM 30

Motorun U Fazı Kayıp

  Motor ile VLT frekans konvertörü arasındaki U fazı kayıp. VLT frekans konvertörünü kapatın ve motorun U fazını kontrol ediniz.
     

ALARM 31

Motorun V Fazı Kayıp

  Motor ile VLT frekans konvertörü arasındaki V fazı kayıp. VLT frekans konvertörünü kapatın ve motorun V fazını kontrol ediniz.
     

ALARM 32

Motorun W Fazı Kayıp

  Motor ile VLT frekans konvertörü arasındaki W fazı kayıp. VLT frekans konvertörünü kapatın ve motorun W fazını kontrol ediniz.
     

ALARM 33

Hızlı Deşarj Tamam Değil

  Harici DC 24V beslemesinin takılı olduğunu ve harici fren/deşarj direncinin uygunluğunu kontrol ediniz
     

WARNING/ALARM 34 UYARI / ALARM 34

FieldBus Haberleşme Arızası

  FieldBus kartı çalışmıyor.
     

WARNING 35 UYARI 35

Frekans Aralığı Dışında

  Bu uyarı mesajı, Par. 201’ de (Çıkış Frekansı Düşük Değer Sınırı – Output Frequency Low Limit) veya Par 202’ de ki (Çıkış Frekansı Yüksek Değer Sınırı – Output Frequency High Limit) set edilen değerlere ulaştığında aktif olur. Eğer frekans konvertörü “Proses Kontrolü - Kapalı Çevrim” Modunda ise ( Par. 100 Process Control – Closed Loop) uyarısı ekranda aktif olur. Eğer frekans konvertörü, “Proses Kontrolü Kapalı Çevrim”den başka bir moda çalışıyor ise “bit 008000 Out of Frequency Range” durum bilgi yazısı aktif olur ve bu arada cihaz herhangi bir uyarı vermez.
     

WARNING/ALARM 36 UYARI / ALARM 36

Besleme Arızası

  Bu uyarı/alarm mesajı, Par. 407’de OFF harici seçilmişse ve frekans konvertörüne giden besleme gerilimi kaybolmuş ise ortaya çıkar. Eğer Par. 407 Contr. RampDown Trip [2] seçilmiş ise ilk önce Uyarı verir sonra yavaşlamaya başlar en sonunda ise Alarm verir ve durur. Frekans konvertörüne giden sigortaları kontrol edin.
     

ALARM 37

Invertör Katında Hata

 

IGBT veya güç kartı zarar görmüş. Danfoss yetkililerine başvurunuz.

OTOMATİK TANIMA UYARISI
AMA stop etti, parametrelerin bazıları yanlış girilmiş olabilir veya motor, AMA uygulaması için daha küçük/büyüktür. Seçim yapın ve böylece [CHANGE DATA] ve “Continue” + [OK] veya “Stop” + [OK] seçin. Eğer parametreleri değiştirmek istiyorsanız, “Stop”u seçin; AMA için tekrar start verin.

     

WARNING 39 UYARI 39

P. 104, P. 106’yı kontrol edin.

  Par.102, 104 veya 106’daki değerleri yanlış olma ihtimali var. Set değerlerini kontrol ediniz ve “Continue” veya “Stop”u seçin.
     

WARNING 40 UYARI 40

P. 103, P. 105’yı kontrol edin

  Par.102, 103 veya 105’daki değerleri yanlış olma ihtimali var. Set değerlerini kontrol ediniz ve “Continue” veya “Stop”u seçin.
     

WARNING 41 UYARI 41

Büyük Motor

  Kullanılan motor AMA fonksiyonu için oldukça büyük olabilir. Par. 102’deki değerler motor için eşit değildir. Motoru kontrol edin ve “Continue” veya “Stop”u seçin.
     

WARNING 42 UYARI 42

Küçük Motor

  Kullanılan motor AMA fonksiyonu için oldukça küçük olabilir. Par. 102’deki değerler motor için eşit değildir. Motoru kontrol edin ve “Continue” veya “Stop”u seçin.
     

ALARM 43

Fren Hatası

  Frende hata meydana gelmiştir. Hata mesajı ekranda görülecektir. Bu hata mesajın arkasında bir kod olacaktır. Bu koduda Par. 615’te göreceksiniz.
     
Fren Kontrolü Başarısız [0]
  Cihaz enerjilenirken yaptığı fren testi sonucunda, frenin bağlı olmadığı görülmüştür. Frenin doğru olarak bağlandığından emin olunuz.
     
Frenleme Direncinde Kısa- Devre [1]
  Fren çıkışında kısa-devre var. Frenleme direncini değiştirin.
     
Frenleme IGBT’ sinde Kısa-Devre [2]
  Frenleme IGBT’ sinde kısa-devre vardır. Bu hata, cihazın frenlemeyi durduramadığını ve bu sebeple direncin sürekli enerji yüklü kaldığı anlamına gelir.
     

WARNING/ALARM 44 UYARI / ALARM 44

Enkoder Hatası

  Enkoder sinyali gelmiyor. 32 ve 33 numaralı terminalleri kontrol edin.
     

WARNING/ALARM 57 UYARI / ALARM 57

Aşırı Akım

  Uyarı/Alarm 13’teki gibidir. Fakat burada ani bir duruş ile meydana gelir.
     

ALARM 60

Güvenli Duruş (Harici Hata)

  Terminal 27 (Par. 304 Digital Giriş) Safety Interlock [3] olarak programlanmıştır ve Lojik “0” dır.
 
 

Alarm / Uyarı Limitleri

       
VLT 5000 Serisi
3 X 200-240 V
3 X 380-500 V
3 X 525-600 V
       
  [VDC]
[VDC]
[VDC]
Düşük Voltaj
211 402 557
Voltaj Düşük Uyarısı
222 423 585
Voltaj Yüksek Uyarısı (Frenleme Dirençsiz / Dirençli)
384/405 801/840 943/965
Yüksek Voltaj
425 855 975
       
 
 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

 

<< Geri


 


  Haberler


Tüm Haberler